Serebral Palsi

Serebral Palsi (Cerabral Palsy) çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur beynin doğum öncesi doğum sırası veya hemen doğum sonrasında hasar görmesi nedeniyle oluşur.

Serebral Palsi bir durum değildir Erken müdahale ve hayat boyu rehabilitasyon uygulamasıyla önemli gelişmeler Serebral Palsili tedavi yaklaşımı olarak da farklı yolla takip edilirler. Serebral Palsili bireylerde günümüzde kullanılan en güzel tedavi yaklaşımlarından biri bobath nörg gelişimsel tedavi yaklaşımıdır. Bobath ndt ,bu alanda eğitim almış bobath terapistleri tarafından uygulanmaktadır.

Serebral Palsi’nin (SP’nin) ilk belirtileri genellikle çocuk 3 yaşına gelmeden önce ortaya çıkar. En yaygın olanları; istemli hareketler sırasında kas koordinasyonu eksikliği (ataksi), kaslarda katılık ya da sıkılık(spastisite),abartılı refleksler, tek ayağını ya da bacağını sürüyerek yürüme, ayak uçlarında yürüme, eğilerek yürüme ya da makaslayarak yürüme, aşırı katı ya da aşırı gevşek kas tonusudur. Fizyoterapiye mümkün olan en erken dönemde başlanması, çocuğun ilerlemesini hızlandıracaktır.

Serebral palsi prenatal, perinatal veya postnatal dönemde immatür beynin değişik nedenlerle etkilenmesi sonucu ortaya çıkan kalıcı, ilerleyici olmayan bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır.

Kas tonusu, postür bozuklukları ve hareketlerde yetersizliklerle karakterize olan klinik tabloya, duyu-bilişsel (kognitif), iletişim, algı, davranış bozuklukları ve nöbetlerde eşlik etmektedir. Çeşitli kas iskelet sistemi deformiteleri gibi ikincil bozukluklar ve zaman içinde farklı kompanzasyon mekanizmalarının etkisiyle üçüncül bozuklukların tabloya eklenmesi sonucu çocukların gelişim ve fonksiyonel bağımsızlık seviyeleri olumsuz etkilenir. Hasarın kendisi ilerleyici olmamasına rağmen; yetersizliklerin ve engellik sonuçları ilerleyebilir. Sonuç olarak serebral palsi gelişimsel bir bozukluk olarak karşımıza çıkar.