Skolyoz

Skolyoz, omurların sağa veya sola doğru yer değiştirmesi ve aynı zamanda kendi eksenleri etrafında dönmesi sonucu omurgada görülen eğriliktir. skolyoz manuel kontroller ve röntgen filmlerinde anlaşılabilir. Toplumda yaklaşık %2 ila 4 oranında görülür ve kız çocuklarda erkek çocuklara göre yaklaşık 8-10 kat daha sık görülebilir.

Skolyozun kişilere göre değişen kendine özgü tedavi yöntemi yöntemleri vardır. Skolyozun tanı aldığı yaş, eğriliğin yeri ve derecesi, skolyozu oluşturan sebepler, muayene bulguları ve radyolojik tetkiklerden alınan veriler dikkatlice incelenerek, skolyoz için yapılacak tedavi ‘kişiselleştirilerek’ hastadan hastaya değişecek şekilde titizlikle fizyoterapist tarafından uygulanmalıdır. Merkezimizde skolyoz değerlendirmesi sırasında manuel muayene ve radyolojik ölçümler göz önüne alınarak terapiler planlanmaktadır.

20-25 dereceden küçük eğrilikler sportif faaliyetleri ve genel vücut kondisyonunu artırmaya yönelik egzersizler kontrollü olarak yapılır.

Eğriliği 20-40 derece arasında olan ve büyüme potansiyeli olan kişilerde korse kullanımının etkili olan bir yöntem olduğu ve ameliyat oranını düşürdüğü yönünde çalışmalar mevcuttur. Bu sebeple fizyoterapinin etkinliğini korumak amacıyla gün içinde korse kullanımı önerilmektedir.